EUROPE
(+34)622 750 670
US
866-412-1270
ניתן להגדיר BIM כתהליך המשלב מידע עקבי אודות פרויקט או תכנית כלשהי. התהליך מגדיר את השלבים השונים, החל מרישומים כללים והגדרת יסודות ועד הפעולות הסופיות.
BIM מכסה שטחים רחבים, ממידע מרחבי וגיאוגרפי ועד למדידות ורכיבי הבניין השונים. השימוש ב BIM נעשה בעיקר על מנת להציג את תהליך הבנייה לכל אורכו.
עיצוב בכללותו מתייחס לעיצוב אמין, יעיל וטוב של פרויקטים של בנייה. עיצוב הבנייה הוא אולי היתרון הגדול ביותר של BIM . עיצוב בנייה מהימן יכול להיווצר על ידי שימוש בתובנות שהושגו מניתוח ואופטימיזציה של העיצוב והמודלים לתוך ביצועי בנייה.


יתרונות:
  • בשימוש בBIM , מרבית הנתונים הדרושים לניתוח ביצועים נשמרים, בעוד תהליך העיצוב נמשך .

  • השימוש ב-  BIM  מסייע למעצבים בהבנה כיצד המבנה עשוי להיראות, גם בשלבים הראשוניים של התכנון. מצוידים במידע זה, יכולים המעצבים להעריך באופן מיטבי ומעשי אפשרויות עיצוב שונות.

  •  על ידי שילוב של עיצוב וניתוח,  BIMמסייע ביצירת אומדנים מדויקים לצרכים הדרושים על מנת להשיג ביצועי בנייה מיטביים.
  •  BIM מסייע להפיק רישומים ומפרט ישירות מן המודל

כרגע אנו מספקים ללקוחות Revit מגוון רחב של מודלים של מידע לבנייה .