EUROPE
(+34)622 750 670
US
866-412-1270
מודל מידע של בנייה הינו מצג דיגיטלי של תהליך הבנייה, המאפשר העברת מידע בפורמט דיגיטלי.יתרונו של ה- BIM הינו הרבה מעבר להעברה פשוטה של תרשים על נייר לידי תכנון אלקטרוני. המידע שלו מאפשר אומדני עלות מדויקים, סימולציות, תכנון לוח זמנים וניתוח אנרגיה. יתר על כן, ה BIM מאפשר תאום בין מחלקת  ההנדסה, הייצור והבנייה. AutoCAD אדריכלות מספקת BIM שירותי מונחי מטרה. הדבר מסייע בתקשורת, שיתוף פעולה ועיצוב מודלים לכל המעורבים בתהליך של תכנון וביצוע.

AutoCAD אדריכלות משפרת באופן משמעותי את יעילות העבודה על ידי יצירת פלטפורמה ליצירה, אחסון, הפצה ותקשורת של מידע רגיש דרך מודל תלת ממדי חכם. מודל זה מסייע בזיהוי ועיצוב פרטים המתקבלים מכל רמות התשומות: אדריכלים, מהנדסים, ספקים, קבלנים, מפיצים, יזמים ויצרנים.

היתרונות שמציע כלי זה:
•   שימוש ביישומים הבוחנים עלות של תוכנית, זאת על מנת לאמוד אפשרויות עיצוב ובנייה חלופיות.
•   יצירת תיאום וירטואלי בין מסמכי החוזה לרישומים ראשוניים, זאת על מנת לזהות ולפתור מראש קונפליקטים גיאומטריים של הבנייה.
•   יצירת לוח זמנים D 4 על מנת ליצור את רצף הבנייה המוצלח ביותר, לנהל לוגיסטית את הפרויקט בצורה מיטבית ולהעביר את תכנית הפרויקט לקבלני     משנה, לקבל משוב ומאוחר יותר לבצע התאמות מראש על בסיס משובים אלו.