EUROPE
(+34)622 750 670
US
866-412-1270
הדרכה אדריכלית מורכבת בדרך כלל מסרטי אנימציה קצרים. הדבר כולל מבנה ממוחשב, כמו בית או בניין, שנוצר על רקע נוף ולעיתים בתוספת תנועת אנשים ורכבים על מנת ליצור תצוגה מציאותית יותר.

בניגוד להדמיה אדריכלית, המציגה תמונה של היבט אחד של המבנה, הדרכה אדריכלית מורכבת ממאות ואף אלפי תמונות השזורות יחד ליצירת סרט. התוצאה דומה לתצוגה הנראית דרך מצלמת וידאו, מלבד העובדה שהתמונות מופקות באופן מלאכותי.

חברות אדריכלות ויזמי נדל"ן רבים אימצו את השימוש בהדרכה אדריכלית. הדרכה אדריכלית הינה כלי אינטראקטיבי המסייע למשקיעים ולרוכשים בהמחשת התכונות של פרוייקט אדריכלי בטרם התחלת הבנייה . להדרכה אדריכלית יתרונות מובהקים בתחום שיווק הנדל"ן, לכן היא צוברת פופולריות רבה ככלי שיווקי. כלי זה מוביל לקוחות ומדריך אותם דרך חזונו של אדריכל הפרויקט.